اهداف و چشم انداز

 

فصلنامه دانش انتظامی از کلیه محققان محترم که علاقمند به درج مطالب خود در این فصلنامه هستند، با رعایت شرایط زیر برای همکاری و ارسال مقاله دعوت به عمل می آورد.

مطالب اختصاصاً در حوزه انتظامی(به ویژه استان چهارمحال و بختیاری) با رویکرد علمی و پژوهشی ارائه شود. مقاله هایی که بر اساس تحقیقات انجام شده تهیه شود در اولویت هستند.

اهداف و شرایط پذیرش  فصلنامه‌  دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری

 گسترش دانش های امنیتی و انتظامی بومی استان

انتشار یافته های پژوهشی و نظریات جدید امنیتی و انتظامی

نشر پژوهش های حوزه نظم و امنیت انتظامی استان

فراهم آوردن زمینه تبادل فکری و علمی در مسائل نظم و امنیت انتظامی

پاسخ یابی علمی و مسائل مرتبط با ماموریت های انتظامی

 نشر پژوهش های مرتبط در حوزه های جغرافیایی، روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، حقوق و دیگر رشته های مرتبط