درباره نشریه

مجله دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری در مورخ 1399/11/06  از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نشر به شماره 87533 دریافت کرده است. با توجه به اینکه هدف این مجله، رویکرد علمی-پژوهشی است، از همه اساتید، محققان و دانشجویان دعوت می شود که تحقیقات خود را برای مجله ارسال نمایند. مسلماً همکاری شما عزیزان، به ارتقاء و جایگاه مجله کمک شایایی خواهد کرد.