دوره و شماره: دوره 1393، شماره 7، پاییز 1393 
3. بررسی علل مصرف مشروبات الکلی در جوانان فرخ‌شهر

صفحه 43-60

ندا عباسی؛ ستار صادقی ده‌چشمه؛ حجت‌الله مرادی پردنجانی


4. رابطه هوش اخلاقی و سرمایه فرهنگی با وندالیسم و ارائه راهکار به منظور افزایش نظم و امنیت اجتماعی

صفحه 61-84

حسن رحیمی‌پردنجانی؛ مصطفی رحیمی‌پردنجانی؛ مسیب رحیمی‌پردنجانی؛ سجاد رحیمی پردنجانی؛ عبدالله صالحی