دوره و شماره: دوره 1399، شماره 30، پاییز 1399 
4. عملکرد شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، ام اس و افراد عادی در تست ترسیم ساعت

صفحه 67-80

فاطمه برزکار قهفرخی؛ طیبه شریفی؛ محمد قاسمی پیربلوطی؛ اسماعیل مردانی‌زاده


5. بررسی رابطه بین عملکردشناختی و حافظه فرد در معتادین به مواد مخدر شهر شهرکرد

صفحه 81-94

اسماعیل مردانی زاده؛ شهناز حبیبیان؛ رضا بادپروا سیوکی؛ امیر دهستانی