نقش اندیشه کارکنان نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری در باورهای دینی و مقابله با جنگ نرم در گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، شهرکرد، ایران(نویسنده مسوول)

2 کارشناس ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی، شهرکرد، ایران

چکیده

انقلاب کبیر اسلامی ایران با پایبندی به ارزش‌های معنوی در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و به پیش می‌رود و قدم به دهه‌ی پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش گمان‌های باطلی در سر داشتند اما دوستانش در سراسر جهان، امیدوارانه آن‌را در گذر از چالش‌ها و به‌دست آوردن پیشرفت‌های خیره‌کننده، همواره سربلند دیده‌اند. اکنون ادامه این حرکت ارزشمند در گام دوم نیازمند اندیشه باورهای دینی و ارتقاء معرفت و بصیرت در نسل امروز و مقابله با تهدیدهای نرم و کانون‌های ضد معنویت و ضد اخلاق است. در همین راستا مقاله حاضر سعی کرده است تا با شفاف‌سازی ترفندهای دشمنان به‌ویژه تهدید نرم و تهاجم روزافزون دشمنان به دل‌های پاک کارکنان، به تبیین نقش کارکنان نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری در مقابله با آن در گام دوم انقلاب بپردازد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات و اسناد مختلف است. تحلیل‌ها به صورت کیفی ارائه شده است. نتیجه نشان می‌دهد که کارکنان نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری به‌عنوان مصداق بارز مجاهدان فی‌سبیل‌الله، با توسل بر ولایت‌مداری، روحیه جهادی، مهارت‌محوری، حرفه‌ای‌گرایی به دلیل دارا بودن جایگاه و ویژگی‌های ممتاز، نقش مؤثر و رسالت عظیمی در این خصوص بر عهده دارند. مسلم است که تقویت باورهای دینی باعث می‌شود، هویت دینی و ملی ارتقاء پیدا کرده و زمینه‌ساز بصیرت در کارکنان شود. و هرچه این بصیرت افزایش یابد شاهد کاهش تهدیدها خواهند بود. امروزه شناخت اهداف، روش‌ها، سیاست‌ها، ابزار و وسایل، توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمن می‌بایستی جزو اولویت‌های جامعه ما به ویژه کارکنان ناجا محسوب شود و از طرف دیگر تمامی تلاش‌ها برای مهار آن‌ها برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی شود.

کلیدواژه‌ها