تبیین جایگاه حقوق شهروندی زندانیان با نگاهی به حقوق موضوعه ایران و حقوق‌بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کار شناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استاد یار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

از مهم‌ترین حقوق زندانیان، حقوق مربوط به سلامت و بهداشت روانی-جسمی آنان است. ارائه خدمات بهداشتی زندانیان از اهمیت بیش‌تری برخوردار می‎باشد، زیرا که زندان به علت شرایط نامساعد مثل تراکم جمعیت، خشونت، کمبود نور و هوای تازه، فقر غذایی و اعمال پرخطر مانند استعمال مواد مخدر، خالکوبی و روابط جنسی ناسالم محیط مناسبی برای شیوع بیماری‌های واگیردار و عفونی می‌باشد، که تهدید بسیار خطرناکی برای سلامتی زندانیان محسوب می‌شود. بر همین اساس هم در حقوق موضوعه ایران، حقوق شهروندی برای زندانیان پیش‌بینی شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی حق سلامت زندانیان در حقوق موضوعه ایران می‎باشد. روش مطالعه تحلیل مضمون مطالب مختلف بوده است. با کنکاش در اسناد و منابع نوشتاری مختلف سعی شده است که نسبت به موضوع مورد بررسی تبیین مناسبی ارائه شود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن‌ است که در حقوق موضوعه ایران به حق سلامت زندانیان توجه شده و در همین راستا حقوق شهروندی از جمله حق دسترسی به پزشک، حق دریافت مشاوره، حق مراقبت پزشکی، حق نظارت بر تغذیه و نظافت و ... برای زندانیان پیش‌بینی شده است.

کلیدواژه‌ها