بررسی آسیب‌های اجتماعی و راهکارهای رسانه‌ای کنترل و پیش‌گیری آن از دیدگاه صاحب‌نظران(استان چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی

2 -

چکیده

پژوهش حاضر مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری و راهکارهای رسانه‌ای کاهش آن از دیدگاه صاحب‌نظران را بررسی کرده است. روش انجام پژوهش، اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته است که طی پنج مرحله طرح پژوهش، یعنی گرد‌آوری داده‌ها، تنظیم داده‌ها، تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها و مقایسه با ادبیّات، صورت پذیرفته است. گردآوری داده‌ها از طریق مشاهده، مطالعه‌ی اسناد و مدارک و مصاحبه‌ی عمیق، از کارشناسان ارشد و صاحب‌نظرانی که در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی فعّالیّت داشتند، انجام گرفته است. جامعه‌ی نمونه به روش «گلوله برفی» و «نمونه‌گیری نظری» انتخاب شده‌اند که با در نظر گرفتن اشباع نظری، در کل 26 مصاحبه انجام شده و برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از شیوه‌ی مضمون تفسیری استفاده شده است. از نظر صاحب‌نظران استانی، مهّم‌ترین آسیب‌های اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری در حوزه‌ها‌ی اجتماعی- اقتصادی(بیکاری و سرقت)؛ اجتماعی- فرهنگی(مصرف مواد مُخدّر و مشروبات الکلی) و اجتماعی- روانی(خشونت خیابانی و افسردگی) است. عامل به‌وجود آمدن این آسیب‌ها در زمینه‌‌های مختلف از جمله زمینه‌ی اقتصادی(فقر و تورم)؛ جغرافیایی(حاشیه‌نشینی و مهاجرت از روستا به شهر)؛ فرهنگی(بی‌سوادی، ضعف آموزشی و نداشتن سواد رسانه‌ای)؛ انتظامی(شیوع خرید و فروش مواد مُخدّر و سهولت دسترسی به مواد مُخدّر) است. آموزش، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در زمینه‌ی سازمان‌دهی خانواده‌ها، مدیریت مسائل مربوط به سبکِ فرزندپروری، بالا بردن مهارت‌های زندگی خانوادگی و شغلی، آموزش سبک زندگی ایرانی- اسلامی، تقویّت ارزش‌های دینی و ملّی از جمله راهکارهای صاحب‌نظران به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها