نقش ناجا در تحقق جامعه اسلامی از منظر مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از موضوعات مهم هر کشور و ملت، مسئله قدرت و اقتدار ملی و مقتدر نمودن قوای نظامی به منظور تأمین اقتدار ملی، همواره مورد توجه ویژه مسئولان و فرماندهان بوده است. مقام معظم رهبری نیز به این مسئله توجه بسیار نموده­اند و در بیانات خود بارها به اهمیت نیروی انتظامی در ارتباط با مردم و ایجاد جامعه اسلامی تأکید کرده­اند. تشکیل جامعه­ی اسلامی، ازجمله مهمترین دغدغه­های مقام معظم رهبری، امام خامنه­ای، است که انسان­ها بتوانند در آن به کمال معنوى برسند. از طرف دیگر، نیروی انتظامی می­بایست، نقش برجسته­ای درجهت ایجاد و استقرار امنیت، عزت و اقتدار ایفا کند. این مقاله با هدف بررسی نقش نیروی انتظامی در تشکیل حکومت اسلامی از منظر مقام معظم رهبری انجام شده است. روش پژوهش کیفی و از نوع کاربردی با روش نظریه داده بنیاد تحلیل شده است که محقق مجموعه بیانات، مکتوبات، پیام ها و ... را با استفاده از مطالعه کتابخانه­ای جمع آوری و کدگذاری کرد. مقام معظم رهبری ویژگی­های پلیس جامعه محور را تأمین امنیت و نظم عمومی، تقدم پیشگیری بر مقابله، روی آوردن به آموزش همگانی، نرم افزاری بودن امنیت و داشتن نظام نامه اخلاقی بیان کرده­اند. همچنین ایشان برای پلیس جامعه محور مولفه­های فردی نیز برشمردندکه شامل رعایت حقوق شهروندان، برخورداری از توانمندی تعامل و مهارت اجتماعی، داشتن روابط صمیمی با شهروندان  و داشتن سجایا و فضایل اخلاقی از جمله آن­ها است. ایشان اهداف نیروی انتظامی در جامعه اسلامی را برقراری امنیت، تعامل صحیح با مردم، اجرای مأموریت‌های محوله، ارائه تصویر مطلوب، اقتدار، ظلم نکردن به مردم، صداقت، دیانت و انجام وظایف سازمانی، قانون گرایی، توجه به جهات معنوی، اخلاقی، دینی، اعتقادی و عطوفت و رأفت با مردم و اقتدار در مقابل قانون شکنان می­دانند.

کلیدواژه‌ها