بررسی مهمترین تخلفات رانندگی منجر به فوت در محور سامان – تیران سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

تصادفات منجر به جرح یا فوت، بخش مهمی از پرونده‌های قضایی دادسراها را تشکیل می­دهد. در جریان رسیدگی به این نوع پرونده‌ها، تحقیقاتی باید صورت گیرد. این بررسی‌ها می‌تواند ترسیم کروکی و دلایل موجود در صحنه تصادفات، بررسی عواملی از جمله انسان، جاده و وسیله نقلیه باشد. عوامل مذکور و علل دیگری نظیر ضعف آموزش حاکم در امر رانندگی باعث به وجود آمدن خسارت­های جانی و مالی جبران ناپذیری شده است. زمان بررسی و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تصادفات باعث تضییع حقوق شهروندان و طولانی شدن بیشتر امر دادرسی در پرونده‌های کیفری شده است. در این پژوهش سعی شده با روش توصیفی تحلیلی، میدانی و با استفاده از تجربیات و بررسی تصادفات و سوابق موجود در پلیس راهنمایی و رانندگی، به نتایج و راهکارهای مفیدی در این زمینه دست یافت. نتیجه پژوهش نشان داد که مهمترین تخلف، نبستن کمربند ایمنی است. سرعت غیر مجاز به عنوان دومین عامل حادثه ساز منجر به فوت گزارش شده است. سبقت غیر مجاز و انحراف از مسیر عوامل موثر در تصادفات به شمار می­رود. مقایسه مهمترین تخلفات در سال 1393 با مدت مشابه آن در سال 1392 نشان می­دهد که مامورین پلیس راه سامان- تیران در مورد برخورد با تخلف حادثه ساز سبقت، با رشد 5/96 درصد روبرو بوده­اند. سرعت غیر مجاز با کاهش51/35 درصدی، انحراف با کاهش 32/1 درصدی، همچنین کاهش نقص فنی با 3/18و کمربند ایمنی با کاهش 6/37 درصدی روبرو بوده است. آن چه بسیار اهمیت دارد، برخورد قانونی با تخلفات موتور سواران است که با 99/0درصد افزایش نسبت به سال قبل، رشد قابل توجهی داشته است. تعداد تصادفات منجر به فوت بیشتر در ماه‌های فروردین، مرداد، شهریور و دی ماه رخ داده است.

کلیدواژه‌ها