تعداد مقالات: 184
2. بررسی رابطه رفتار شهروندی با نظم اجتماعی در بین دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه شهرکرد

دوره 1392، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-19

مهناز تیموری نژاد؛ اسفندیار آهنجیده؛ سید علی سیادت


3. بررسی رابطه بین هوش هیجانی، هوش اخلاقی و قانون‌مداری دانش‌آموزان شهرستان شهرکرد

دوره 1392، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-21

شکوفه مرتضایی؛ محمد قاسمی پیربلوطی؛ رضا احمدی


6. رابطه بین هویت فردی و احساس امنیت در دانش‌آموزان 15 تا 19 ساله شهرکرد

دوره 1393، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 1-18

خیرالنسا نادری؛ محمد قاسمی


8. اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی در کاهش آمادگی‌پذیری به اعتیاد در دانش‌آموزان

دوره 1394، شماره 9، بهار 1394، صفحه 1-12

مهرداد حاجی حسنی؛ فاطمه حاجی حسنی


9. بررسی رابطه سرمایه فکری و عدالت سازمانی بین کارکنان دادگستری استان چهارمحال و بختیاری

دوره 1394، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 1-16

ندا احمدی؛ فردوس منتظرالظهور؛ حجت‌الله مرادی پردنجانی


11. تأثیر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر محتوای مصرفی این شبکه‌ها

دوره 1394، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 1-16

سعادت بخشی؛ مالک بهمنی؛ سجاد بخشی


12. نظارت بر شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر رویکرد پیشگیری وضعی

دوره 1395، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 1-14

حبیب ا... متقی؛ غلامرضا شاه محمدی؛ علی نیک نفس


13. رابطه سرمایه روانشناختی لوتاز و رفتار شهروند سازمانی

دوره 1395، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 1-16

اکبر رضازاده؛ علی پورهاشمی؛ پیام کاویاری


17. بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی زندانیان

دوره 1396، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 1-14

محمد علی شایق؛ مهشید تجربه کار؛ زهرا امینی راستابی


21. اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش استرس شغلی

دوره 1397، شماره 21، بهار 1397، صفحه 1-14

ندا اردستانی سامانی


24. بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر امنیت کارآفرینی گردشگری مطالعه موردی: شهرستان اردل

دوره 1398، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 1-16

اسکندر صیدائی؛ حمید نظری سرمازه


25. مکان‌یابی پناهگاه‌های امن شهر شهرکرد در مواقع بحران

دوره 1398، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 1-26

سجاد بخشی؛ نوشین عباسی